JUDO NOU BARCELONA

EL JUDO

El JUDO és un esport olímpic de contacte recopilat de l’antic sistema de lluita japonès anomenat jiu jitsu.

Jigoro Kano, el seu creador, elimina d’aquest art marcial totes les tècniques que poden resultar perilloses conservant les de major valor i aportant al mateix temps, noves habilitats tècniques.

Jigoro Kano concep el judo com una forma d’educació física que afavoreix el creixement i el desenvolupament de la persona tant en l’aspecte físic com personal.

JU significa “flexibilitat, no resistència” i DO “camí”. Així doncs, el principi bàsic del JUDO és el camí de la flexibilitat o de la no resistència.

Jigoro Kano (1860-1938), va ser un destacat lletrat i pedagog japonès. Va treballar en el desenvolupament de l’educació física i l’esport, tant a nivell nacional com internacional i va presidir la Federació Esportiva del Japó. Va ser el primer japonès que va representar al seu país en el Comitè Olímpic Internacional.


EL JUDO ESPORTIU

Té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats físiques bàsiques: força, resistència, velocitat i flexibilitat  i capacitats condicionats: equilibri i la propiocepció.

Aquest esport  utilitza els valors tradicionals del judo: la cortesia, el coratge, la sinceritat, la modèstia, l’amistat, el respecte, l’honor i el control d’un mateix/a. Aquests valors d’una disciplina centenària s’actualitzen avui en pautes educatives, relacionals, gestió de les emocions, comportaments, treball en equip, competències personals, interiorització de les normatives, autocura, volen aconseguir la màxima de ¨ment sana in corpore sano”.

 Els beneficis que ens pot proporcionar la pràctica del judo són els següents:

  • Coneixement del propi cos: psicomotricitat, coordinació, força, etc.
  • Mantenir les capacitats físiques i adquirir pautes de millora.
  • Expressió a través del cos, comunicació interpersonal.
  • Guanyar en confiança, autoestima i expressió de les emocions.
  • Canalitzar l’ansietat i guanyar en autocontrol.
  • Adaptar-se a les regles i interioritzar els valors.
  • Millorar la tolerància i/o la frustració.
  • Guanyar en concentració i reflexió mental.
  • Facilita la relació social i la interacció amb l’entorn.
  • Capacitat de concentració i de presa de decisions.

EL JUDO I LA DEFENSA PERSONAL

Més enllà de la seva faceta esportiva, el judo en el seu sentit més ampli, no oblida la seva procedència, el ju jutsu, l’antic art marcial dels samurais. Incorpora ja sigui a través de l’estudi del kata o de la pràctica i exercici de tècniques que, malgrat no ser acceptades en la vessant de competició per la seva perillositat, estan en la base de tota Defensa Personal (els atemis, la defensa davant d’arma blanca, arma de foc, …)


INFORMACIONS RELACIONADES

KODOKAN INSTITUT / INTERNATIONAL JUDO FEDERATION / REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDOFEDERACIÓ CATALANA DE JUDO / HISTÒRIA DEL JUDO A CATALUNYA