JUDO NOU BARCELONA

JUDO INTEGRADOR

· JUDO ALTRES CAPACITATS

QUÈ OFERIM?

Oferim un entorn de suport i seguretat adaptant les tècniques i practiques del judo a les potencialitats i necessitats de les persones que tenen altres capacitats.
Posem l’èmfasi en el progrés personal i social de l’individu.
Treballem per la plena inclusió compartint totes les nostres activitats aprenent mútuament.

A QUI S’ADREÇA

Persones o col·lectius amb diversitat sensorial, funcional, física o psíquica.

OBJECTIUS
 • GESTIÓ EMOCIONAL i CONEIXEMENT D’UN MATEIX/A
 1. Conèixer el seu propi cos: les seves potencialitats i els aspectes a treballar.
 2. Guanyar confiança amb ells i elles, fomentar l’autoestima, la seguretat i l’autonomia.
 3. Fomentar pràctiques per l’autocontrol: reducció ansietat, relaxació, visió positiva.
 4. Aprendre a gestionar la frustració.
 5. Guanyar en concentració i reflexió mental.
 • COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
 1. Garantir un entorn favorable, segur i inclusiu per a les persones. .Expressar-se a través del cos, comunicar-se amb els companys i companyes.
 2. Estimular la creativitat personal i del grup.
 • TREBALL EN EQUIP
 1. Adaptar-se a les regles i interioritzar els valors.
 2. Aprendre les tècniques, seguir les pautes del JUDO amb els formadors especialitzats.
 3. Comprendre l’activitat del Judo com un esport d’Equip: inclusiu i  cooperatiu.
QUAN?

Generem propostes i programes a mida segons l’encàrrec.
Horaris flexibles, sessions a mida programades i continuades o puntuals. En funció de les necessitats de les entitats/associacions que treballen amb persones de col·lectius amb altres capacitats.

VALORS QUE TREBALLEM

Treballem els valors propis del judo.
RESPECTE · AUTOCONTROL · AMISTAT · CORATGE · SINCERITAT · LA CORTESIA · MODÈSTIA · HONOR

· JUDO AMB ACCENT SOCIAL

QUÈ OFERIM?

L’activitat del judo posant l’accent en l’atenció integrada a la persona, afavorint l’autocura i el benestar personal, treballant les capacitats físiques, les habilitats relacionals i d’integració en l’entorn comunitari.
Reforcem un acompanyament personalitzat i socioeducatiu.

A QUI S’ADREÇA?

Persones en diferents situacions de vulnerabilitat:

 • Nens, nenes i adolescents en situacions de risc social, adolescents i joves sense referents adults i/o no acompanyats, joves tutelats i extutelats.
 • Persones ateses en centres residencials d’inclusió en situació de sense llar.
 • Dones en situació de vulnerabilitat per diferents causes: patiment de violències masclistes. Dones i homes víctimes del tràfic d’éssers humans, dones i homes víctimes d’explotació sexual.
OBJECTIUS

En el Programa de Judo amb ACCENT SOCIAL els objectius que es treballen de forma personalitzada es centren en tres grans àmbits socioeducatius.

 • GESTIÓ EMOCIONAL i CONEIXEMENT D’UN MATEIX/A
 1. Conèixer el seu propi cos: les seves potencialitats i els aspectes a treballar.
 2. Guanyar confiança amb ells i elles, perdre pors, gestionar la força adequadament.
 3. Reduir l’ansietat a través dels entrenaments, guanyar en seguretat, perdre pors.
 4. Millorar la tolerància i/o la frustració.
 5. Guanyar en concentració i reflexió mental.
 • COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
 1. Expressar-se a través del cos, comunicar-se amb els companys i companyes.
 2. Estimular la creativitat personal i del grup.
 3. Progrés a nivell de reptes personals i millora de les relacions socials.
 • TREBALL EN EQUIP
 1. Adaptar-se a les regles i interioritzar els valors.
 2. Aprendre les tècniques, seguir les pautes del JUDO amb els formadors especialitzats.
 3. Comprendre l’activitat del Judo com un esport d’Equip que té en compte saber cooperar, saber reflexionar, fer-se responsable, saber empatitzar, saber escollir les pròpies accions.
QUAN?

Generem programes específics a mida de les necessitats de cada proposta.
Horaris flexibles, sessions a mida programades i continuades o puntuals. En funció de les necessitats de les entitats/associacions que treballen amb persones de col·lectius vulnerables.

VALORS QUE TREBALLEM

Treballem els valors propis del judo.
RESPECTE · AUTOCONTROL · AMISTAT · CORATGE · SINCERITAT · LA CORTESIA · MODÈSTIA · HONOR