JUDO NOU BARCELONA

JUDO/DEFENSA PERSONAL

QUÈ OFERIM?

El judo, pels seus orígens, també és una disciplina de defensa personal.
Disposem de classes estables de Defensa personal per dones.
Programes adaptats als diferents col·lectius amb necessitats en el camp de la contenció (infermeria, professorat d’educació especial, …)

A QUI S’ADREÇA?

A partir dels 15 anys en tots els nostres programes tractem la part del judo que no es desenvolupa en la pràctica esportiva reglada.
Tècniques excloses per la seva dificultat, diferents cops (atemis), anàlisi de situacions, …
Tots els col·lectius amb necessitats en aquest camp.

OBJECTIUS

· Ser capaços d’identificar i donar resposta efectiva a les diferents situacions que ens poden comprometre valorant els condicionants de cada col·lectiu i individu.
· Establir les bases del marc legal en el que desenvolupen la seva activitat professional i/o personal.
· Conscienciar de la necessitat de mantenir una pràctica periòdica dels continguts exposats en cada programa amb l’objectiu de mecanitzar les tècniques, solucions a les situacions possibles, … i paral·lelament mantenir la forma física i psicològica per a les tasques a desenvolupar.

QUAN?

Generem propostes i programes a mida segons l’encàrrec.
Horaris flexibles, sessions a mida programades i continuades o puntuals. En funció de les necessitats de les entitats/associacions que treballen amb persones de col·lectius amb altres capacitats.

VALORS QUE TREBALLEM

Treballem els valors propis del judo.
RESPECTE · AUTOCONTROL · AMISTAT · CORATGE · SINCERITAT · LA CORTESIA · MODÈSTIA · HONOR