JUDO NOU BARCELONA

JUDO LÚDIC

QUÈ OFERIM?

Gaudim de la pràctica del judo fora de competició, aprenent l’esport del judo jugant i passant-ho bé, a cada edat vital. Valorem les capacitats de cada persona i li oferim activitats diverses perquè mantingui un bon estat de salut i benestar biopsicosocial.

A QUI S’ADREÇA?

Nens i nenes adolescents, joves i adults sense límit d’edat.

OBJECTIUS

Treballem el judo incidint en aquestes tres dimensions: física, psíquica i social.

  • FÍSICA
  1. Desenvolupar i mantenir les capacitats físiques que ens permeten afrontar el dia a dia amb dinamisme i bona forma.
  2. Conèixer i ser capaç d’executar les tècniques pròpies del judo en les diferents situacions (en estàtic, en desplaçament, amb i sense l’oposició d’un company, …)
  • PSÍQUICA
  1. Aprendre des del joc tàctiques i estratègies i ser capaços d’extrapolar aquests conceptes a altres situacions de la  vida.
  2. Tenir coneixement dels fonaments del judo: els seus valors i principis.
  • SOCIAL
  1. Facilitar la interacció social d’una forma integradora promovent el valor de l’amistat.
  2. Potenciar la creativitat de cada persona i del grup.
QUAN?

Durant tot l’any en diferents activitats programades.

VALORS QUE TREBALLEM

Treballem els valors propis del judo.
RESPECTE · AUTOCONTROL · AMISTAT · CORATGE · SINCERITAT · LA CORTESIA · MODÈSTIA · HONOR