JUDO NOU BARCELONA

JUDO COMPETICIÓ

QUÈ OFERIM?

La competició és una experiència de vida més i nosaltres l’afrontem acompanyant al competidor/a en tota la seva complexitat aportant en cada cas els recursos necessaris.
Programem les temporades de competició amb els nostres competidors/es.
Elaborem conjuntament els programes de tecnificació i perfeccionament i en fem un seguiment individualitzat.

A QUI S’ADREÇA?

Judokes amb la inquietud i la determinació per afrontar el repte i compromís personal de la competició.

OBJECTIUS

Més enllà de guanyar competicions, situem l’objectiu de la victòria en el progrés personal i en la capacitat de superació de l’individu, del seu propi rendiment tant en l’aspecte físic com el psicològic.
La competició et situa davant del mirall de la superació personal, guanyar i perdre és quelcom que fem a diari constantment.

QUAN?

L’etapa de competició comença en les primeres edats escolars a través del CEEB (Consell de l’Esport escolar) i segueix en les diferents categories d’edat a través de la FCJiDA (Federació catalana de Judo).
El judoka pot sentir la necessitat d’enfrontar-se al repte de la competició en diferents moments de la seva vida, nosaltres l’animem i el seguim en aquest camí.

VALORS QUE TREBALLEM

Treballem els valors propis del judo.
RESPECTE · AUTOCONTROL · AMISTAT · CORATGE · SINCERITAT · LA CORTESIA · MODÈSTIA · HONOR