JUDO NOU BARCELONA

JUDO EDUCATIU

QUÈ OFERIM?

Treballem des de un programa propi, didàctic i pedagògic d’iniciació i aprenentatge del Judo, tenint com a eina principal el joc i les formes jugades de lluita i pre-lluita.

A QUI S’ADREÇA?

Nens i nenes de les etapes d’educació Infantil i Primària.

OBJECTIUS

· 1er NIVELL (Nens i nenes de 4 a 6 anys)
L’objectiu principal en aquestes edats és el de treballar la percepció espai-temporal, afavorir el desenvolupament de la psicomotricitat i l’equilibri tant estàtic com dinàmic.
Els eixos principals de l’activitat són la iniciació a les caigudes, els jocs de pre-lluita i el desenvolupament de les qualitats motrius com elements de l’Educació Física de base. En aquest nivell s’introdueixen també les primeres tècniques i es treballen els hàbits i conductes que envolten les sessions de Judo.

· 2n NIVELL (Nens i nenes de 7 a 9 anys)
Els alumnes amplien els seus coneixements sobre les tècniques de projecció i del Judo al terra i l’aplicació d’aquestes formes mitjançant el joc i la iniciació a la lluita. A més s’inicien en el treball i desenvolupament de les capacitats físiques adequades a la seva edat, fomentant els valors socioeducatius que formen part del context d’aquest esport. Valors que ha de traslladar al seu comportament en la vida quotidiana (a casa, l’escola, les amistats, l’entorn i en les activitats esportives).

3r NIVELL (Nens i nenes de 10 a 12 anys)
En aquest nivell els alumnes han assolit el nivell de maduresa que els permet introduir-se en un treball i perfeccionament tècnic més ampli. S’introdueix l’aprenentatge i desenvolupament de l’estratègia, mentre que es segueixen treballant les capacitats físiques.

QUAN?

Ens proposem l’activitat més enllà de l’horari escolar i oferim activitat estable al llarg tot l’any.
– Activitats extraescolars
– Casals de setembre, Nadal, Setmana Santa i estiu.
– Colònies
– Caps de setmana judoka

VALORS QUE TREBALLEM

Treballem els valors propis del judo.
RESPECTE · AUTOCONTROL · AMISTAT · CORATGE · SINCERITAT · LA CORTESIA · MODÈSTIA · HONOR