JUDO NOU BARCELONA

PRINCIPIS I VALORS DEL JUDO

· LA CORTESIA
És el respecte a l’altre
· EL CORATGE
És fer allò que és just
· LA SINCERITAT
Expressar-se sense disfressar el que realment es pensa
· L’HONOR
Ser fidel a la paraula donada
· LA MODÈSTIA
Enraonar d’un mateix sense sentir-se’n orgullòs
· EL RESPECTE
Sense el qual mai no podria neixer la confiança
· L’AUTOCONTROL
Saber-se controlar en situacions crítiques
· L’AMISTAT
El més pur dels sentiments de l’esser humà